Bouw je team Bouw je team

Duplicatietest

Komt de boodschap over?

Met de Duplicatietest van Optimum Performance bespaart u tijd en geld, wanneer u deze gebruikt bij het selecteren van nieuw personeel en bij het testen van bestaand personeel.

Deze online personeelstest heeft tot doel het duplicatievermogen van de betreffende persoon te bepalen. Met duplicatie bedoelen we "waarnemen en van het waargenomene een exacte kopie maken". De test laat zien of men instructies begrijpt en uitvoert zoals de bedoeling was, of dat men geneigd is instructies verkeerd op te vatten en dus ook verkeerd uit te voeren.

Bij de Duplicatietest wordt de tijd die de kandidaat nodig had, opgenomen, want deze bepaalt mede de score. De test duurt bij de meeste kandidaten niet langer dan 5 minuten.

Prijs van deze online personeelstest: € 25,00.